Մեր մասինՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ընտանեկան բռնության կանխարգելում զոհի պաշտպանության և հզորացման, ընտանիքի անդամների վերականգնման միջոցով։ Մարտահրավեր նետել ինստիտուտներին և ընդհանուր համակարգին, որպեսզի խոցված կանանց և իրենց երեխաների կարիքներին ավելի արդյունավետ արձագանքեն։ Նպաստել սոցիալական փոփոխությանը և կրթել համայնքին գենդերային հավասարության և ընտանեկան բռնության ու դրանց հետևանքների վերաբերյալ։ՄԵՐ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Ստեղծել հասարակական ընդհանուր մշակույթ, որը զրո հանդուրժողականություն ունի զուգընկերոջ կամ ընտանիքի որևէ անդամի կողմից դրսևորվող ցանկացած բռնության նկատմամբ։ Ստեղծել մի մշակույթ, որը պատասխանատվության է ենթարկում բռնարարներին իրենց գործողությունների համար և չի մեղադրում զոհերին։ Ստեղծել մշակույթ, որը խրախուսում է փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված առողջ հարաբերություններ։