ԸԲ Մասին

Մենք կազմել ենք բրոշյուր, որը կծառայի որպես աղբյուր ԸԲ վերապրածների համար, ովքեր ցանկանում են ուսումնասիրել վերականգնման ռազմավարությունը: Ընթերցողի մոտ այն կարող է բավականին ծանր զգացմունքներ առաջացնել: