Ռեսուրսներ

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ծրագրեր ընտանեկան բռնություն կատարող անձանց համար: Ակնարկ առկա ծրագրերի մասին և առաջարկներ Հայաստանի համար